Kust leida koolitusinfot?

 

Internetis on mitmeid koolitusportaale, kust võid leida mitmesuguseid koolitusi ja kursusi, mh sobivaid täiendusõppevõimalusi:

  • Koolitusinfo.ee – suurim koolitus-, konsultatsiooni-, täiendõppe ja konverentsi pakkumiste andmebaas. Lisaks info kõikvõimalike teenuste ja organisatsioonide kohta, mis tegelevad inimeste arendamisega
  • Koolitused.ee – haridusalane internetikeskkond, mis pakub informatsiooni Eesti koolitus- ja haridusmaailmas toimuva kohta. Koolitused on suunatud kahele sihtgrupile: igas vanuses õppijatele ja koolitajatele
  • Tark.ee – ülevaade Eestis toimuvatest koolitustest, konverentsidest ja teistest õppimisvõimalustest töötajatele, juhtidele, personalitöötajatele
  • Eesti Vabaharidusliit (EVHL) – üleriigiline valitsusväline katusorganisatsioon, mis ühendab haridusega tegelevaid mittetulundusühinguid, kodanikeühendusi ja vabahariduslikke koolitusasutusi.

NB! Kõik erakoolitusasutused, kes pakuvad õpet enam kui 120 tundi või kuus kuud aastas, peavad Haridus- ja Teadusministeeriumist taotlema koolitusloa. Koolitusloa olemasolu saad kontrollida Haridus-ja Teadusministeeriumi andmebaasist.

Lisaks pakuvad täiendusõppevõimalusi ka kõrgkoolid:

Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Eesti Maaülikool
Estonian Business School
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool

 

Kasutatud allikad:

karjääriportaal Rajaleidja