Akadeemiline puhkus

Akadeemiline puhkus on üliõpilase vabastus õppe- ja teadustööst. Akadeemilist puhkust saad võtta omal soovil, tervislikel põhjustel, kaitseväeteenistusse asumisel ja seoses lapse hooldamisega.

Akadeemilist puhkust ei loeta nominaalse õppeaja hulka. See tähendab, et pärast akadeemiliselt puhkuselt naasmist jätkub sinu õppeaeg sealt, kus see akadeemilisele puhkusele minnes pooleli jäi. Sinu õpingute lõpukuupäev lükkub edasi akadeemilisel puhkusel oldud aja võrra.

Akadeemilise puhkuse võtmise tingimused

 

Omal soovil (nt majanduslike raskuste, töötamise, välismaal viibimise tõttu)

Tervislikud põhjused (sh rasedus)

Kaitseväe-teenistusse asumine

Alla 3-aastase lapse hooldamine

Millal saab võtta?

Alates teisest semestrist. Saad võtta ainult nominaalaja jooksul. Avalduse esitamiseks võib olla kehtestatud tähtaeg. 

Kui vajadus tekib.

Kui vajadus tekib.

Kui vajadus tekib. Saad võtta iga lapse puhul.

Kui pikaks ajaks?

Kuni üks aasta. Saad võtta ainult üks kord igas kõrgharidusastmes.*

Kuni 2 aastat. 

Kuni 1 aasta.

Kuni lapse 3-aastaseks saamiseni. Semestrid ei pea olema järjest.

Mis on tarvis esitada?

Avaldus vastavalt kooli korrale.

1. Avaldus

2. Arstitõend

1. Avaldus

2. Kaitse-ressursside Ameti kutse

1. Avaldus

2. Lapse sünnitunnistus

Kas ravikindlustus kehtib?

Ei kehti.

Ravikindlustus kehtib.

Kehtib kaitseväe-teenistuses olemise ajal.

Ravikindlustus kehtib.

* Kõrgkool võib olla seadnud piirangu omal soovil akadeemilise puhkuse pikendamisele.

Õppelaen ja õppetoetus akadeemilise puhkuse ajal

Akadeemilisel puhkusel olles ei saa sa taotleda õppelaenu ja õppetoetusi.

Õppimine akadeemilise puhkuse ajal

Akadeemilisel puhkusel olles on kõrgkooli vastuvõetud üliõpilasel õigus samaaegselt  õppida, kui ta on: 

  • keskmise, raske või sügava puudega,
  • alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja või
  • akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse läbimisega.
Alates 2016/2017. õppeaastast kehtivad kõikidele üliõpilastele ühtsed, eespool täpploendina esitatud reeglid.
 
Olenemata ülikooli nõukogu kehtestatud tingimustest on enne 2013/2014. õppeaastat ülikooli vastu võetud üliõpilasel õigus akadeemilisel puhkusel olles õppida, kui tal on keskmine, raske või sügav puue, kui ta on alla 3-aastase lapse või puudega lapse vanem või eestkostja või kui ta on akadeemilisel puhkusel seoses kaitseväeteenistuse läbimisega.

Akadeemilise puhkuse katkestamine

Akadeemilist puhkust võetakse reeglina semestri lõpuni ning soovitavalt kas semestriks või aastaks korraga. Vajaduse korral saad akadeemilise puhkuse katkestada. Selleks tuleb vastavalt kõrgkooli korrale esitada avaldus ning vajaduse korral lisadokumendid.

 

Vaata ka

Õppepuhkus

 

 

Uuendatud 15.09.2017