Kõrvaleriala – miks mitte?!

Paljudes kõrgkoolides ja paljudel erialadel on lisaks peaerialale võimalik õppida ka kõrvaleriala. Erinevate erialade kombineerimine annab sulle hea võimaluse kujundada endast ainulaadne unikaalsete teadmiste ja oskustega spetsialist.

Peaeriala – spetsialiseerumine, mille tulemusel üliõpilane omandab õppeastmele vastavad teadmised, oskused ja hoiakud ning mis on eelduseks kindlal erialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Peaeriala moodustab vähemalt 50 protsenti (sealhulgas lõpetamise nõudeks olev eksam või töö) üliõpilasele õppekavaga määratud õppe mahust.

Kõrvaleriala – spetsialiseerumine peaerialaga samal või teisel õppesuunal, mille tulemusel üliõpilane omandab lisaks peaerialale täiendavaid teadmisi ja oskusi kõrvalerialal tööle asumiseks ning õpingute jätkamiseks järgmisel õppeastmel. Kõrvaleriala moodustab vähemalt 45 ainepunkti (EAP) õppekavas määratud õppe mahust või juhul, kui kõrvaleriala omandatakse mitme õppeastme läbimise jooksul, vähemalt 45 ainepunkti õppekavades määratud õppe mahust.

Millega arvestada kõrvaleriala valikul?

  • alusta planeerimisega varakult
  • uuri oma kõrgkooli õppekorraldust, võimalusi ja tingimusi
  • uuri oma õppekava eesmärke ja õpiväljundeid
  • uuri teiste õppekavade (nende, mida võiksid kõrvalerialana õppida) eesmärke ja õpiväljundeid
  • uuri tööturgu – kuidas saaksid omandatavaid oskusi ja teadmisi kasutada
  • mõtle, mis sulle huvi pakub ja kuidas seda kombineerida õpitava peaerialaga (võimalusi on väga palju!)
  • uuri, millised oskused ja teadmised aitavad sul tööturul paremini hakkama saada
  • abi on kindlasti eneseanalüüsist, uuri millised on sinu vajadused, väärtused, soovid ja unistused
  • vajaduse korral konsulteeri õppejõu, juhendaja, karjäärinõustaja või mõne teise spetsialistiga oma kõrgkoolis

Vaata ka:

Eneseanalüüs - iseenda tundmaõppimine

Kuidas juhtida karjääri?

Kõrgkooli ajal välismaale õppima

Kuidas valida eriala ja kooli?

 

Uuendatud 14.09.2017