Kõrgkooli ajal välismaale õppima

Välismaale õppima minek nõuab üliõpilaselt endalt sihikindlust, initsiatiivikust, julgust ja iseseisvust. Kui soovid välismaale õppima minna, siis hakka varakult plaani pidama ja tegutsema.

Kui plaanid minna välismaale õppima, siis varu endale aega ettevalmistuseks. Et leida õige kursus, õige kool ja õige riik, s.t sellised, mis sobivad just sulle ja sobituvad sinu õpingutega, on vaja aega, aga kindlasti tasub see aeg võtta.

Kõrgkooli ajal välismaal õppimine on tudengite hulgas aina populaarsem ja seda suurepärast võimalust kasutab igal aastal järjest suurem hulk õppureid.  Väliskõrgkooli saab õppima minna omal käel, ent lihtsam, kindlam ning vähem kulukas on seda teha oma kõrgkooli võimalusi kasutades.

Miks minna välismaale õppima?

 • Suurepärane võimalus õppida ja praktiseerida võõrkeeli.
 • Täiendad end erialaselt ning paremad erialased teadmised ja oskused annavad sulle konkurentsieelise tööle kandideerimisel.
 • Suurem valik õppimisvõimalusi.
 • Avastad maailma, õpid tundma ja mõistma teisi kultuure.
 • Saad end uutes oludes proovile panna ja seeläbi õpid end uuest küljest tundma.
 • Saavutad suurema enesekindluse ja iseseisvuse.
 • Leiad uusi sõpru ja tuttavaid.
 • Rahvusvaheline kogemus, mis parandab sinu töölesaamise võimalusi.
 • Suurepärane elukogemus, saad teha ja kogeda asju, mis kodus ei ole võimalikud.

Huvi korral hakka infot koguma ja tegutsema varakult!

Uuri oma kõrgkoolist

 • Millised on erinevad välismaal õppimise võimalused?
 • Millistesse kõrgkoolidesse saad oma erialal kandideerida?
 • Mida stipendium sisaldab (tasuta õpe, majutus, igakuine stipendium)?
 • Millised on kandideerimistingimused ja tähtajad?
 • Milline on kandideerimisprotsess?
 • Milliseid dokumente nõutakse ning kellele ja kuhu need tuleb esitada?
 • Millise võõrkeele oskus on vajalik ning milliseid keeleteste/tõendeid nõutakse?
 • Millal saab teha keeleteste – rahvusvahelise keeletesti (TOEFEL, IELTS) tegemine võib aega võtta, seega planeeri see varakult!
 • Millised on õppekorralduslikud nõuded, et saaksid välismaal sooritatud õpingud arvestatud?

Uuri väliskõrgkoolist, kuhu soovid õppima minna

 • Millised on kandideerimise eeldused ja õppimisvõimalused antud kõrgkoolis?
 • Milline on õppimise ajakava?
 • Milliseid aineid saaksid seal õppida ja kuidas see sobitub sinu õppekavaga Eestis?
 • Millised on keelenõuded kandideerimiseks ja õppimiseks?
 • Millised on elamise ja töötamise võimalused antud riigis?
 • Milliseid lisakulutusi võib välismaal õppimine kaasa tuua?

Uuri kindlasti ka õpingukaaslaste ning õppejõudude käest nende kogemusi.

Rohkem infot välismaal õppimise kohta leiad kõrgkoolide kodulehtedelt:

Eesti Maaülikool
Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor
Estonian Business School
Eesti Kunstiakadeemia
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Tallinna Tehnikakõrgkool
Tallinna Tehnikaülikool
Tallinna Ülikool
Tartu Ülikool

Lisaks leiad kasulikku infot:

Suund maailma. Õpirännates Euroopas ja mujal
European Commision Education & Training
Eesti ENIC/NARIC keskus
UNESCO Portal to Recognized Higher Education Institutions
Karjääriportaal Rajaleidja
Eesti Üliõpilaste Toetusfond USA-s
Rotalia Foundation
SA Archimedes
SA Archimedes - Erasmus
Europass
International Exchange Erasmus Student Network
Education International

Doktorandile mõeldud võimalused:

SA Archimedes

 

Uuendatud 14.09.2017