Milline on Eesti kõrgharidus?

Eesti kõrgharidussüsteem on kolmeastmeline. Pärast keskhariduse omandamist saad alustada rakenduskõrgharidus- või bakalaureuseõppes ja minna edasi magistriõppesse või läbida integreeritud bakalaureuse- ja magistriõppe. Pärast magistriõppe läbimist on õpinguid võimalik jätkata doktoriõppes.

Eesti kõrghariduse astmedPeamine erinevus rakenduskõrgharidusõppe ja bakalaureuseõppe vahel on praktika osakaal – rakenduskõrghariduse õppekavast moodustab vähemalt 15% praktika.

Oluline on enda jaoks välja mõelda, kas tahaksid omandada praktilised oskused ja teadmised kindlal erialal (rakenduskõrgharidusõpe) või omandada pigem laialdased  teoreetilised teadmised (bakalaureuseõpe).

Bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe toimuvad enamasti ülikoolis. Magistriõpe võib toimuda ka rakenduskõrgkoolis.

Rakenduskõrgharidusõpe toimub rakenduskõrgkoolides, ülikoolide kolledžites ja ka mõnes kutseõppeasutuses.

Rakenduskõrgharidusõppe eesmärgiks on kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamine. Õppekavad sisaldavad vähemalt 30% mahus praktilist tööd. Õppe lõpetanutele antakse rakenduskõrghariduse diplom.

Bakalaureuseõppe eesmärk on üldakadeemiliste teadmiste süvendamine, eriala alusteadmiste ja -oskuste omandamine õpingute jätkamiseks magistritasemel ja tööle asumiseks. Lõpetajale antakse bakalaureusekraad.

Magistriõppe kestel süvendatakse erialateadmisi ja -oskusi ning omandatakse iseseisvaks tööks ja doktoriõppeks vajalikke teadmisi ja oskusi. Magistriõppe peamine eesmärk on koolitada õppija süvendatud teadmistega erialaspetsialistiks. Lõpetajale antakse magistrikraad.

Integreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe sisaldab nii alusõpet kui ka süvendatud spetsialiseerumisega õpet. Integreeritud õpped on arsti-, loomaarsti-, proviisori-, hambaarsti-, arhitekti-, ehitusinseneriõpe ning klassiõpetaja õpetajakoolitus.

Doktoriõppes õpitakse süvendatult tundma oma uurimistöö keskkonda ja omandatakse uurimistöö efektiivse läbiviimise tehnikad ning oskused. Lõpetamiseks on vaja kaitsta doktoritöö ja saadakse doktorikraad.