Kuidas valida eriala ja kooli?

Kas oled oma erialavaliku juba teinud? Mis on sinu jaoks erialavalikul oluline? Eriala- ja koolivalikus saad olla kindlam, kui analüüsid nii ennast kui õppimisvõimalusi. Jõua selgusele, kes oled ja mida tahad ning leia õppimisvõimalus, mis aitab unistusi teoks teha.

Ka juba tehtud valikud võib järgmiste soovituste valguses üle vaadata ja mõelda, kuidas need toetavad sinu kaugemate sihtideni jõudmist.

 Tunne iseennast:

 • Millised on sinu huvid ja võimed?
 • Millised on sinu oskused ja iseloom?
 • Millised on sinu vajadused, väärtused, soovid ja unistused?
 • Millised tegevused pakuvad sulle rõõmu?
 • Mida soovid õppida, kus ja kellena töötada?
 • Mis on tulevases (töö)tegevuses sulle oluline?

Eneseanalüüsil on abiks Rajaleidja karjääriportaali info, küsimustikud ja testid.

Enese tundmine aitab sul otsustada, milline tegevus sulle huvi pakub ja mida suudad hästi teha.

Tunne õppimisvõimalusi:

 • Milliseid kõrgkoole ja õppekavasid Eestis on? Internetist leiad kõrgkoolide õppekavade andmebaasi, kuhu on koondatud kõik Eesti bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse õppekavad, lisaks magistri- ja doktoriõppe võimalused. Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel on kõrgharidust andvate õppeasutuste nimekiri.
 • Kas õppida rakenduslikul või akadeemilisel suunal? (vaata ka: Milline on Eesti kõrgharidus?)
 • Millised erialad millistes koolides oled enda jaoks välja valinud?
 • Mida neil erialadel täpsemalt õpitakse? Loe põhjalikult õppe kirjeldusi ja õppekavasid, mille leiad kooli kodulehelt!
 • Millised on sisseastumistingimused ja kas vastad neile?
 • Milliseid sisseastumiseksameid või -katseid on vaja teha?
 • Milline konkurss oli sinu poolt valitud erialadel eelmisel aastal?
 • Millistele erialadele saaksid kõige paremini sisse?
 • Millises linnas soovid ja saad õppimise ajal elada?
 • Vaata Tööjõuvajaduse baromeetrist ja OSKA töötamise tulevikutrendide ülevaatest, millistel ametialadel ja millistes majandussektorites on töötajate vajadus kõige suurem.
 • Küsi infot ka pere, sõprade ja tuttavate käest, kellel võib olla kogemusi ühe või teise kooli või erialaga. Vajaduse korral pöördu julgelt karjäärinõustaja poole oma ülikoolis või Rajaleidja keskustes.
 • Infot koolide kohta saad koguda, külastades infomesse (Teeviit, Õpi Tartus) ja koolide avatud uste päevi.
 • Paljud kõrgkoolid pakuvad võimalust olla tudengivari, mis tähendab, et õpilasel on võimalus osaleda koos tudengiga teda huvitava eriala õppetöös.

Kui oled ennast ja õppimisvõimalusi põhjalikult analüüsinud, siis koosta tegevuskava – mida ja millal pead tegema, et soovitud erialale soovitud koolis õppima pääseda.  Mõtle välja ka varuplaan(id), kui esimene valik ei teostu.

Veel mõned olulised soovitused:

 • Kontrolli, kas huvipakkuv õppekavagrupp on saanud positiivse hindamistulemuse.
 • Tasulisele õppekohale õppima asudes sõlmi leping.
 • Õppima kandideerides tunne huvi, kui suure õppegrupi kavatseb õppeasutus avada ning kas õppegrupp täitub.

 

Uuendatud 14.09.2017