Töötada või mitte töötada kooli kõrvalt?

Kõrgkooliõpingud toovad paljude jaoks kaasa kodust ärakolimise. Omaette elamiseks on sageli vaja lisaraha ning tekib vajadus tööle minna. Kas kooli kõrvalt on võimalik töötada ja samal ajal edukalt õppida?

Tööelu võib alustada juba oma õpingute kõrvalt. Töötavaid üliõpilasi tuleb juurde iga aastaga, aga kooli kõrvalt töötamisel on oma ohud. 

Et saaksid oma olukorrast ja võimalustest selgema pildi, peaksid enne tööleminekut läbi mõtlema:

 • mis on sinu jaoks olulisem - kas õppimine või töö?
 • kas töötamine toetab õppimist?
 • kas tööandja toetab  ja väärtustab õppimist?

Mida annab ja arendab kooli kõrvalt töötamine?

 • töökogemust ja -harjumust
 • iseseisvust ja otsustusvabadust
 • oskusi ja teadmisi
 • enesedistsipliini
 • tutvusi, laieneb suhtevõrgustik

Mida võtab kooli kõrvalt töötamine?

 • õppimiseks jääb vähem aega
 • õppetulemused võivad halveneda
 • õppeaeg võib pikeneda
 • teiste tegevuste jaoks võib jääda vähem aega

Kooli kõrvalt töötamine eeldab head ajaplaneerimise ja õpingute planeerimise oskust. Tutvu lähemalt ka teemaga: ajaplaneerimine - kuidas ajaga toime tulla!  Enne otsuste tegemist võta aega enda jaoks ja kaalu läbi nii poolt kui vastu argumendid. Uuri töötavate üliõpilaste käest nende rõõme ja muresid. Vajadusel aruta ja analüüsi seda teemat oma perega ja/või karjäärinõustajaga!

Kooli kõrvalt võid teha ka erialast tööd, mis võimaldab olemasolevaid teadmisi praktikasse rakendada. Sel juhul uuri lisaks VÕTA rakendamise võimalusi. Samuti võid alustada tööd vabatahtlikuna tegutsedes või praktikat sooritades. Uuri lähemalt: Vabatahtlik tegevus ja Mida pakub praktika? (LINGID)

Tutvu huvitava uuringuga: Üliõpilaste töötamise fenomen Eesti kõrghariduses. SA Archimedes, 2011

Loe õpingute kõrvalt töötamise teemal ka artiklit ajalehest Sakala