Kuidas ühitada elus eri rollid?

Igal inimesel tuleb elus samaaegselt täita erinevaid rolle. Rollid vahelduvad, tekivad juurde või kaovad. Eri rollides kasutame erinevaid isikuomadusi ning eri rollides on erinevad prioriteedid. Kuidas hoida oma elurollid tasakaalus?

Milliseid rolle täidad sina praegu?

Pane kirja kõik rollid, mida täidad, ning ka need rollid, mis on viimasel ajal võib-olla veidi unarusse jäänud. Näiteks üliõpilane, tervisesportlane, noorteadlaste ühingu liige, üliõpilasseltsi liige, vabatahtlik, poiss-sõber/tüdruksõber, praktikant, uus töötaja, lektor, labori assistent, aednik koduaias, kokandushuviline, kinosõber jne.

Millised rollid on praegusel hetkel sinu jaoks kõige olulisemad? Millistele rollidele tahaksid rohkem tähelepanu ja aega kulutada? Millistele rollidele tahaksid vähem energiat pühendada? Millistest rollidest tahaksid hoopis loobuda?

Et seda rollikaarti enda jaoks konkreetsemaks teha, pane iga rolli juurde kirja protsendimäär, mitu protsenti ajast nädalas praegu sellele rollile kulutad, ning seejärel protsendimäär, kui palju tahaksid sellele rollile aega kulutada.

Oma rollikaarti vaadates saad teada, milliseid arenguid võiksid lähiajal planeerida, millistes rollides ennast arendada, millised rollid ei ole hetkel sinu jaoks tähtsad ja millele võid vähem tähelepanu pöörata.

Mõtle ka sellele, milliseid rolle tahaksid täita 10 aasta pärast. Milline sa siis igas rollis olla tahaksid?

Elurollide analüüs annab sulle aimu sellest, kes sa oled ja kes sa tahaksid olla. Iga roll õpetab midagi juurde või arendab teatud isikuomadusi, mida vahel ka teistes rollides kasutada saad.

Vaata ka

Eneseanalüüs - iseenda tundmaõppimine

Elurollidest karjääriportaalis Rajaleidja

Enesemotiveerimise e-kursus,  rollikaart

TTÜ eneseanalüüsi e-kursus. Loeng karjääriplaneerimisest ja elurollidest. K. Habicht

 

12.07.2017