Karjäär – inimese elutee?!

Karjäär on elukestev areng, mis eeldab pidevat korrigeerimist, ümberhindamist ja valikute tegemist. Karjääri planeerimine on oma elu juhtimine. Teadlik karjääriplaneerimine võimaldab omada kontrolli oma elu üle ning  alustada, muuta või parandada oma õpinguid, tööelu ja elukvaliteeti tervikuna.  

Mida võiksid teada karjäärist ja karjääriplaneerimisest?

Karjäär laiemas tähenduses on töö ja teised elurollid, elu- ja töökogemuste seeria, kitsamas tähenduses töökogemuste järgnevus. 

Karjääri on väga keeruline pikaks ajaks täielikult ette planeerida, kuna sa ise muutud ning aja jooksul toimuvad muutused ka tööturul ja ühiskonnas tervikuna. Võib juhtuda, et pead olukorda korduvalt ümber hindama ja sellest lähtuvalt otsuseid tegema. Loe rohkem Rajaleidjast.

Karjääri võib inimese elutsükli järgi jagada neljaks etapiks:

  • karjääri uurimine – hariduse ja oskuste omandamine, võimaluste uurimine ning esimene püsivam töö
  • karjääri rajamine – elukutse valik ja töö valitud erialal, sageli ka pere loomine
  • karjääri säilitamine – püüdlus hoida ja säilitada oma positsiooni ja tulemuslikkust; samas soov suurema iseseisvuse ja uute rollide järele
  • tagasitõmbumine – töökoormuse vähenemine ning elu jooksul kogutud teadmiste, oskuste ja kogemuste kasutamine; ettevalmistus pensionile minekuks, rohkem aega hobideks

Inimesed mõistavad sõnu „karjäär“ ja „karjääriplaneerimine“ erinevalt. Ära lase end müütidest eksitada – võid jätta astumata olulisi samme ja/või tunda süümepiinu tehtu/tegematajäetu pärast. Oma uskumusi ja nende paikapidavust saad testida Rajaleidjas.

Millised on erinevad karjäärimudelid?

  • vertikaalne – inimene liigub organisatsiooni eri tasandite vahel ülespoole (edutamine, kõrgem võimutasand ja -ulatus) või allapoole (taandamine, madalam võimutasand ja -ulatus)
  • horisontaalne – inimene vahetab töövaldkonda otseselt ametiredelil tõusmata; tööülesannete muutus võimaldab omandada uusi oskusi ja teadmisi
  • ametikohasisene – inimene saab üha paremaks oma ala asjatundjaks; see tähendab pidevat juurdeõppimist, silmaringi avardamist ja enda proovile panekut oma valdkonnas 
  • kannapööretega – inimene otsustab hakata tegema midagi täiesti uut, näiteks õpib hoopis uue eriala, hakkab vabakutseliseks või ettevõtjaks ning realiseerib oma unistused
  • kaleidoskoop-karjäär – karjäär koosneb erinevatest tööalastest rollidest, rõhuasetuse muutudes muutub nende rollide osakaal

Loe juurde Rajaleidjast.

Sinu toimetulekut kiiresti muutuvas ja arenevas ühiskonnas toetavad kohanemisvõime, avatud suhtumine ja pidev enesearendamine. On oluline, et oskaksid tajuda muutusi, ennast mõista ja arendada ning oma karjäärivõimalusi hinnata. 

Kasutatud allikad:

Karjääriportaal Rajaleidja
Kursus „Õppimine kõrgkoolis“, K. Lään
Abimees. Materjale täiskasvanute karjäärinõustajatele ja karjääriinfo spetsialistidele. Tartu Ülikool, 2008