EAP – õpingute läbimise arvestusühik

Õppetöö mahtu mõõdetakse EAPdes. EAP tähistab Euroopa ainepunktisüsteemi ainepunkti. Ühe õppeaasta arvestuslik maht on 60 ainepunkti.

 1 EAP omandamine eeldab, et sa töötad 26 tundi.

60 ainepunkti kogumiseks on vaja töötada 1560 tundi.

Järgnev arvutuskäik aitab mõista, kui palju on vaja pühenduda ühele õppeainele, mille maht on 4 ainepunkti.

Kui sinu õppekavas on näiteks õppeaine: Juhtimine 4 EAP

  • 4x26=104  tundi

Igal nädalal 16 nädalat järjest on 3 auditoorset loengut

  • 3x16 = 48 tundi oled auditooriumis
  • 104 – 48 = 56  tundi on vaja töötada iseseisvalt

Iseseisva tööna loed kirjandust, koostad projekte, lahendad koduseid ülesandeid, teed rühmatöid jms. Kui õppeainel on e-kursus, siis on võimalik lahendada hindelisi teste jne.

Kui õpid tsükliõppes (kaugõpe, õhtune õpe, avatud ülikool), siis on iseseisvat tööd rohkem, sest tsükliõppes on auditoorset tööd palju vähem kui päevases õppevormis.

Õppemahud:

  • bakalaureuseõppe nominaalkestus on 3–4 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 180–240 ainepunkti
  • rakenduskõrgharidusõppe nominaalkestus on 3–4 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 180–240 ainepunkti
  • magistriõppe nominaalkestus on 1–2 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 60–120 ainepunkti
  • doktoriõppe nominaalkestus on 3–4 aastat ja õppekavas määratud õppe maht 180–240 ainepunkti

Juba õpingute esimestest päevadest on hea enda jaoks selgeks mõelda, kui palju aega pead õpingutele pühendama. Vastavalt sellele saad oma tegevust planeerida ning aega jääb ka hobideks.

Vaata ka:

Ajaplaneerimine – kuidas aega juurde tekitada?
Kontaktõpe ja iseseisev töö
Kõrgharidusstandard

 

Uuendatud 15.09.2017