Elukestev õpe – millal ja kuidas sa õpid?

Kas õpid ainult koolis? Ei! Inimene õpib kogu aeg – igal pool ja pidevalt. Elukestev õpe on paratamatu, et inimeste teadmised ja oskused areneksid koos ühiskonna muutuste ja tehnoloogia arenguga. Isegi pärast ülikooli lõpetamist pole õppimisest pääsu. Kasuta juba täna erinevaid õppimisvõimalusi – formaalseid, mitteformaalseid ja informaalseid!

Eristada saab kolme tüüpi haridust: formaalset, mitteformaalset ning informaalset haridust, mis kõik on vajalikud ja täiendavad üksteist. Oma karjääri kujundamisel ja tööotsingutel on väljaspool kooli õpitu kindlasti eeliseks.

Formaalharidus annab raamteadmised ja oskused, mida ühiskond tunnustab ning mille omandatust kontrollib (koolitunnistus ja eksamid). Formaalharidust saab omandada põhikoolis, gümnaasiumis, kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis ja ülikoolis kindlate õppekavade järgi. Formaalharidus on kohustuslik kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni.

Mitteformaalne haridus on sisult ja vormilt vähem piiritletud ja osalemine selles on vabatahtlik. Mitteformaalses õppes pakutakse võimalusi arendada sotsiaalseid oskusi, õppida võõrkeeli, kunsti ja muusikat, psühholoogiaga seonduvat, korraldatakse arvuti- ja ettevõtluskursusi jne. Mõnel puhul saab neid kursusi arvestada formaalhariduse osana (põhiliselt kõrghariduses kasutades VÕTAt) ja täiendusõppena tööelus. Mitteformaalset õpet korraldavad rahvaülikoolid, kultuurikeskused, vabahariduskoolid, raamatukogud jne.

Informaalne õppimine toimub täiesti koolivälises keskkonnas: huviklubides, sõpradega aega veetes, reisides, lugedes, internetis surfates jne. See ongi rohkem tegutsemine kui õppimine selle sõna klassikalises tähenduses.

Noortele korraldavad mitteformaalset ja informaalset õpet paljud noorteorganisatsioonid, vabahariduslikud koolitusasutused, spordiklubid, kohalikud ja rahvusvahelised noorteprojektid. Osalemine nende tegevuses annab sulle oskusi, mida tööandjad kõrgelt väärtustavad, näiteks hea suhtlemine, meeskonnatöö kogemus, enesekehtestamine, probleemide lahendamine, protsesside ja inimeste juhtimine.

Kasutatud allikas: karjääriportaal Rajaleidja

Vaata formaalse, mitteformaalse ja informaalse õppe kohta ka järgnevat videot:

 

Uuendatud 18.08.2017