Õppepuhkus

Kui sa lisaks kõrgkoolis õppimisele käid ka tööl, siis on sul õigus saada õppepuhkust. Tegemist ei ole tasuta puhkusega – sul on õigus saada seaduses sätestatud puhkusetasu õppepuhkusel oldud aja eest. Õppepuhkus on sätestatud täiskasvanute koolituse seaduses ning sellele viitab ka töölepingu seaduse § 67 lõige 1.

Õppepuhkust saad nii päeva- kui ka kaugõppes (või eksternina) õppides õppekoormusest (täis- või osakoormus) sõltumata. Õpitav eriala ei pea olema seotud sinu tööga.

Õppepuhkust saad kuni 30 kalendripäeva kalendriaasta jooksul. Lisaks on kõrgkooli lõpetamisel õigus võtta veel 15 päeva õppepuhkust. NB! Kui lõpetamine ebaõnnestub, siis järgmisel aastal ei ole sul enam õigust saada lõpetamiseks õppepuhkust. Säilib õigus iga-aastasele 30-kalendripäevasele õppepuhkusele. Alles jäänud õppepuhkuse päevi ei saa üle kanda järgmisesse kalendriaastasse. 

Kui kasutad õppepuhkust kõrghariduse omandamiseks, siis tasustatakse õppepuhkust järgmiselt:

  • 20 kalendripäeva eest saad keskmist töötasu
  • ülejäänud 10 päeva eest pole tööandjal kohustust maksta
  • lõpetamiseks ettenähtud 15 lisapäeva eest peab tööandja maksma riigis kehtivat alampalka
  • sisseastumiseksami(te) ajaks on sul õigus võtta palgata puhkust

Selleks, et õppepuhkust saada, tuleb sul tööandjat kirjalikult teavitada ning lisada teatis õppimise kohta. Teatise väljastab kõrgkool (õppeosakond / teaduskond / dekanaat). Õppepuhkusele või sisseastumise ajaks puhkusele jäämisest pead tööandjat teavitama vähemalt 14 kalendripäeva enne puhkusele jäämist. Igal juhul on soovitatav õppepuhkusele jäämine tööandjaga juba varakult kooskõlastada. Tööandja võib õppepuhkuse andmist edasi lükata sel juhul, kui üle 10 protsendi töötajatest või teenistujatest on samal ajal õppepuhkusel. 

Vaata ka: