Kuidas oma kirjapandavate sõnade mõju suurendada?

Sõnavara rikastamine osutub vajalikuks juba õpingute alguses. Sõnavara rikastamise kaheks oluliseks osaks on tundmatute sõnade tähenduse kontrollimine ning tuntud sõnadele sünonüümide ehk samatähenduslike sõnade leidmine. 

Paljudel erialadel kasutatakse spetsiifilist erialakeelt ning selleks, et teadustekste mõista, tuleb sul ennast kurssi viia erialal kasutusel olevate terminite ja kontseptsioonidega. Samuti tuleb sul endal hakata kasutama erialaterminoloogiat oma akadeemiliste kirjatööde kirjutamisel. Sõnavara suurendamiseks, täpsete tähenduste kontrollimiseks ning liiga argikeelsete terminite või sõnade kasutamise vältimiseks on vaja kasutada head sõnaraamatut.

Sõnaraamatud jagunevad üldsõnastikeks ja erialasõnastikeks. Mõlemaid võib leida nii raamatu kui elektroonilisel kujul. 

Üldsõnastikud

Üldsõnastikus esitatakse sõnad tähestikulises järjekorras ning sõnale on lisatud hääldus, tähendus ja eri vormid. Mõnes sõnastikus tuuakse näiteid ka sõna kasutamise kohta lauses.

Enim kasutatav eestikeelne üldsõnastik on Eesti Õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Inglisekeelsed üldsõnastikud on näiteks The Oxford English Dictionary (briti inglise keel), The Merriam-Webster Dictionary (ameerika inglise keel)

Erialasõnastikud

Temaatiline sõnastik esitab erialaterminite tähendused teatavas valdkonnas ning annab kiire ülevaate erialaterminitest, mida üdlsõnaraamatutes ei leidu. (Õppimine kõrgkoolis. Tudengi käsiraamat., K. McMillan & J. Weyers) Samuti toob erialasõnastik näiteid terminite kasutamise kohta. Üks- ja mitmekeelsete eestikeelsete erialasõnastikega saad tutvuda Eesti Terminoloogiaühingu kodulehel.

Praktilised nõuanded erialaterminite ja keelekasutuse arendamiseks

  • Uuri välja milliseid sõnastikke saad oma raamatukogus kasutada. Tutvu lähemalt mitme sõnastikuga ja uurid millist teavet nad iga märksõna kohta pakuvad. Uuri oma eriala õppejõududelt erialaste võõrkeelsete sõnaraamatute kohta.
  • Vaata järele, mida sinu sõnastikus kasutatud lühendid tähendavad. Otsi üles peatükk „kuidas sõnaraamatut kasutada“ – seal seletatakse sümbolite ja lühendite kasutamist. Nii hoiad kokku aega ning kasutad maksimaalselt sõnastiku võimalusi.
  • Kirjalike tööde tegemiselt kasuta sõnastikku ja sünonüümisõnastikku. Parim aeg hakata uusi sõnu kasutama ja nende tähendusega tutvuma juba kirjutamise ajal. Peaksid kujundama endas harjumuse vaadata sõnastikust järele iga kord, kui sa ei ole mõne sõna või selle kasutamise puhul päris kindel.
  • Oma inglise keele arendamiseks uuri Univeristy Word Listi  ja Academic Word Listi - inglise keele uurijad on koostanud teadustöödes kõige sagedamini kasutatavate sõnade loendi. „Ülikoolide sõnaloendisse“ kuulub üle 800 sõna, mis on jaotatud 11. kategooriasse, kusjuures 1. kategoorias olevaid sõnu kasutatakse kõige sagedamini ja 11. kategoorias olevaid harvem.
    „Teadustekstide sõnaloend“ käsitleb samuti teadustöödes kasutatavaid sõnu- üle 500. Uuri nimekirju ja pane end proovile: otsi välja kõigi sõnade tähendus, mida sa ei tea ning märgi see oma isiklikku sõnastikku.

Õpingute alguses või mingisse konkreetsesse teemasse süvenedes, võid sa erialaterminites orienteerumiseks koostada endale isikliku lühisõnastiku. Väga lühikese ajaga rikastad oma sõnavara sellega märgatavalt ning oskad oma sõnastikus olevaid sõnu kirjalikes töödes õigesti kasutada.

Näide isikliku lühisõnastiku kohta:

A

akronüüm:

vastandsõna

B

C

D

dervitatsioon e tuletus:
sõna moodustamine tüvele (tuletus)liite lisamise teel

E

F
foneetiline: häälikuline; häälduspäeane

 

 

G

 

 

H

homonüüm:

sarnase kirjapildi, kuid erineva tähendusega sõna

I

J

K

L

M

 

N

O

P

paronüüm e

sarnassõna:

üks häälikulselt lähedastest, kuid tähenduselt erinevatest sõnadest

R

S
sünonüüm:

sarnase tähedusega sõna

 

T

 

 

U

V

W

ÕÄÖÜ

XY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uuendatud 12.07.2017