Kuidas oma tööd posterina esitleda?

Mõnedes ainetes palutakse sul oma töid esitleda ja üks võimalus selleks on posterettekanne. Posteri mõte on kajastada kokkuvõtlikult ja kergesti arusaadavas vormis uurimistöö tulemusi ning selle eesmärk on anda sulle võimalus arendada väljendusoskust, sisu valimise ja esitlemise oskust ning seda, kuidas oma tööd teistega arutada.

 Miks posterettekannet kasutatakse?

 • See võimaldab sul esitleda oma töö tulemusi õppejõududele ja kaastudengitele.
 • Selle abil saab hästi kokku võtta meeskonnatöö.
 • See sunnib sind keskenduma teema kõige olulisematele punktidele.
 • See arendab sinu esinemis- ja väljendusoskust. 

Mida poster peaks sisaldama?

Üldjuhul antakse ette posteri mõõdud (nt 1,5x1 m) ning ehkki esmapilgul võib see pind näida suur, pead tõenäoliselt hoolikalt valima, mida posterile panna. Arvesta kindlasti sellega, et posteril peab olema piisavalt suur kiri, et seda oleks võimalik lugeda umbes 1 meetri kauguselt.

Posteri tüüpilised elemendid:

 • köitev ja sisukas pealkiri
 • autorite nimed (soovi korral kõrgkool)
 • sisukokkuvõte põhijärelduste esitlemiseks
 • sissejuhatus taustteabe esitlemiseks, mis on vajalik posteri mõistmiseks
 • materjal ja meetodid
 • tulemused ehk põhilised järeldused või näited
 • tänusõnad
 • viited ja allikad

Praktilised nõuanded hea posteri tegemiseks

 • Vali põnev ja tähelepanu köitev pealkiri. See võib olla näiteks kaheosaline, millest esimene pool on n-ö konks lugeja püüdmiseks ja teine pool annab sisulist täiendavat teavet.
 • Posteril olev tekst peab olema piisavalt suur. Posterit peab olema lihtne umbes 1 m kauguselt lugeda.
 • Hoia posterit hoolikalt. Mõtle kuidas sa seda transpordid ilma et selle välimus kannataks.
 • Ära karda posterile jätta tühja ruumi. Detailidega üleküllastamine muudab posteri raskesti hoomatavaks. 
 • Pööra tähelepanu värvilahendusele. Erksad põhivärvid püüavad tähelepanu ja tekitavad kontrasti, kuid ära kasuta koos näiteks punast ja rohelist (see on värvipimedatele halvasti eristatav).
 • Ole loov! Kasuta põnevaid materjale ja lisandeid, et posterit teistest paremini esile tõsta.
 • Vajaduse korral kasuta jaotmaterjale. Kui su teema on väga mahukas ja posterilt jääb väga palju välja, siis koosta jaotmaterjal, millega lugeja saab hiljem tutvuda.
 • Edastatav sõnum peab olema selge. Lugejale peab olema üheselt mõistetav, millised on sinu järeldused.

Kuidas posterit kujundada?

Posteri kujundamisel on kõige tähtsam, et see oleks visuaalselt mõjus ja teistest eristuv. Selle juures aitab:

 • teemaga seotud tähelepanu äratav kujundusidee
 • leidlik või silmatorkav värvikasutus
 • suur ligitõmbav pilt posteri keskel
 • humoorikas või sõnamänguline pealkiri
 • posterile lisaks näitliku õppevahendi esitlemine

Oluline on ka mõelda teksti paigutusele ehk kuidas peaksid lugejad esitletavat materjali lugema. Lisaks tavapärasele vasakult paremale kujundusele, on posteri teksti paigutusel võimalikud ka muud variandid (nt olulisim info keskel, toetav info kiirtena keskme ümber vms)

Joonis 1: Võimalusi postrite kujunduseks

Milleks pead valmis olema posteri esitlusel?

Kui sinu ülesande üks osa on posteri kaitsmine, eeldatakse tõenäoliselt lühikest sinupoolset tutvustust ja 5–10 minuti pikkust küsimustele vastamise aega. Tavaliselt tahetakse küsimustega teada sinu tegelikke teadmisi ja infot, mis on peidetud posterile valitud teabe taha, või midagi täpsustada.

Uuendatud 31.08.2017