Kuidas tööd otsida?

Rahuldust pakkuv karjäär ei kujune juhuslikult, vaid teadlikke otsuseid langetades. Oleme sinu jaoks kokku pannud 5-sammulise õpirännaku koos vajalike suunaviitadega, et aidata sul oma tööalast karjääri planeerida, sobivat tööd otsida või töös suuremat rahulolu saavutada.

Õpirännak koosneb viiest etapist, mis on kõige olulisemad teetähised sulle meelepäraste valikute tegemisel, tööelu planeerimisel või selle muutmiseks juhtohjade haaramisel:

1. Tunne ennast

Nagu ei ole olemas kahte ühesugust inimest, ei ole ka universaalseid ameteid või töid, mis sobiksid kõigile. Vaid iseennast tundma õppides avastad oma isiksuse ja võimed, väärtused ja huvid, vajadused ja oskused, teed kindlaks oma tugevused ning nõrkused. Oma omaduste ja tulevase töö vastavusse viimine on iga tööotsingu, mistahes ametikohale kandideerimise või töövestluseks valmistumise aluseks. Vaid ise ennast, oma eesmärke ja soove tundes suudad teha enda jaoks sobivaid karjäärivalikuid.

Loe lähemalt artiklist Tööotsimise I etapp: eneseanalüüs

2. Kaardista oma võimalused

Tänapäeva kiiresti muutuvas maailmas on vaja olla valmis pidevaks õppimiseks ja kohanemiseks. Erinevaid võimalusi tegevusvaldkondade, erialade, ametite sees on palju ning ühiskonna arenedes tekib neid aina juurde. Et leida paljude hulgast endale sobivad, on vaja uurida tööturgu, analüüsida võimalusi ning kõrvutada neid oma motivatsiooni ja konkurentsivõimega.

Loe lähemalt artiklist Tööotsimise II etapp: töövõimaluste kaardistamine

3. Tee otsus

Iga päev teeme me sadu erinevaid otsuseid. Need on lülideks meie järgmiste otsuste ahelas, millest kujuneb meie elustiil ja tulevik. Kui käsil on töökoha otsimine, siis on esiplaanil mure selle saamise pärast ning sageli ei mõelda läbi, kui hästi saadaolev töö sobib minu või minu eesmärkidega. Et tehtud otsused oleksid õiged ning neid ei tuleks hiljem kahetseda, on hea valikud enne otsustamist põhjalikult läbi kaaluda.

Loe lähemalt artiklist Tööotsimise III etapp: sobiva valiku tegemine

4. Tegutse aktiivselt

Töö otsimisega puutub enamik meist varem või hiljem kokku. See on töö endaga sarnane protsess, mis nõuab algatusvõimet, põhjalikku ettevalmistust, enda proovile panekut ja tulemuste saavutamist. Lahendada tuleb mitmeid ülesandeid alates CV ja kaaskirjade koostamisest, tööpakkumiste leidmisest, töövestlustel esinemisest kuni palgaläbirääkimiste ja töösuhte sõlmimiseni. Kõiki omandatud teadmisi ja oskusi saab tulevikus enda kasuks tööle panna.

Loe lähemalt artiklist Tööotsimise IV etapp: aktiivne tegutsemine

5. Hinda saavutatut

Tööotsimise protsess ei lõppe tööle asumisega. Et tööalaselt areneda ja edasist karjäärteed kujundada, on hea oma edenemise kohta tagasisidet küsida ning pidevalt juurde õppida.

Loe lähemalt artiklist Tööotsimise V etapp: tööalase karjääri kujundamine

 

Uuendatud 21.09.2017