VÕTA – varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamine

Kui vahetad õppekava või astud uuesti kõrgkooli, oled juba läbinud mitmeid uuel õppekaval vajalikke aineid. Ehk on sul veel varasemaid õpinguid või töökogemusi, mida saaks arvesse võtta su praeguse õppekava täitmisel? Abiks on VÕTA ehk varasema õpi- ja töökogemuse arvestamine.

VÕTA on protsess, mille abil kõrgkoolis või kutse omistamisel hinnatakse taotleja kompetentsust s.t tema teadmiste, oskuste ja hoiakute vastavust

 • haridusasutuse vastuvõtutingimustele
 • õppekava või selle osa(de) õpiväljunditele või
 • kutsestandardi kompetentsusnõuetele

VÕTAt saab kasutada:

 • sisseastumisel
 • poolelijäänud õpingute jätkamiseks
 • õppekava vahetamiseks
 • kutseomistamiseks

VÕTA abil saab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut
 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi

Kõige olulisem on varem õpitu sisuline sobivus õppekava või kutsestandardiga.

VÕTA aitab:

 • õpingud kiiremini läbida
 • vältida juba omandatu üleliigset kordamist
 • keskenduda õppetöös ainult olulisele ja uute teadmiste-oskuste omandamisele

Õpingute alustamise või jätkamise kohta konkreetses kõrgkoolis leiab täpsemat infot kooli kodulehelt. Võta kindlasti ühendust kõrgkooli VÕTA-nõustajaga ja uuri, mida, kuhu ja kuidas varasematest õpingutest üle kanda saab ja tasub.